Jakšina d.o.o.
M. Tita 15
10290 Zaprešić

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak: 07:00 - 19:00 sati
subota: 07:00 - 14:00 sati

telefon: +385 (0)1 3351530
telefaks: +385 (0)1 3351530

e-mail: info@jaksina.hr

Matični broj: 0636061

ŽR ZABA: 2360000-1101254254

Oliver Rožić, direktor
gsm: +385 91 5302828
e-mail: oliver@jaksina.hr